Kes on kliiniline psühholoog?

Kliiniline psühholoog on psühholoogia vähemalt magistritaseme väljaõppe ja kliinilise psühholoogi kutsega spetsialist.
Kliinilised psühholoogid tegelevad psühholoogiliste probleemide, psüühika- ja käitumishäirete ning tervist ohustava käitumise hindamise, ravimise ja ennetamisega. Kliinilised psühholoogid viivad läbi uuringuid patsiendi seisundi, häiret säilitavaid tegurite ja ravi efektiivsuse hindamiseks ning vajadusel teevad koostööd psühhiaatritega.
Kliiniline psühholoog on oluline vaimse tervise meeskonna liige, kes oma teadmistega osaleb nii vaimse tervise murede ennetamisel kui ka rehabilitatsioonis.