Teraapiafond võimaldab perearstil suunata oma patsiendid meditsiinilise näidustuse olemasolul kliinilise psühholoogi vastuvõtule. 

Vastuvõtu rahastamine toimub perearsti teraapiafondi kaudu.

Saatekirjal peab olema esialgne diagnoos, tehtud uuringud, välja kirjutatud ravimid, vastuvõtule suunamise põhjus, soovitud teenus ja kinnitus selle kohta, et teenuse eest tasumine toimub teraapiafondi raames. 

Suunamiskiri peab olema patsiendil olemas teenusele registreerides kas paberkandjal või krüpteeritud e-posti teel.

Perearsti suunamisel teraapiafondi raames kliinilise psühholoogi vastuvõtule on esmase visiidi omaosalus 80 eurot, igal korduval visiidil 60 eurot.

Vastuvõtu tühistamise osas kehtivad samad tingimused nagu teistele tasulistele teenustele.

Kliinilise psühholoogile suunamise kohta loe rohkem: https://www.haigekassa.ee/teraapiafond