Kes on psühholoog?

Psühholoog on spetsialist, kes tegeleb vaimse tervise probleemide tekke ennetamise, psühholoogilise heaolu ja eneseteostuse toetamise ning psühholoogilise nõustamisega. Psühholoog tegeleb sotsiaalsete, emotsionaalsete, arenguliste, isiksuslike, hariduslike ja ametialaste ning tervisega seotud teemadega. Sageli pöördutakse psühholoogi poole kui on abi vaja toimetulekuks stressi, suhtekriiside või igapäeva probleemidega.  

 

Janika Kersten

Psühholoog

Mirjam Varik

Mirjam Varik

Psühholoog

Mirjam Varik

Kaidi-Kõiv Noode

Psühholoog

Inna Grišakova

Psühholoog, pereterapeut

Mirjam Varik

Anastasiya Targonskaja

Psühholoog

Mirjam Varik

Natalja Mizerova

Psühholoog

Evelin Ilves-Lepp

Psühholoog

Mirjam Varik

Viivika Salusi

Psühholoog

Mirjam Varik

Mikk Plaado

Psühholoog

Merilin Priilin-Türk 

Psühholoog

Mirjam Varik

Õilme Siimer

Psühholoog, lastepsühholoog

Mis on esmane vastuvõtt?

Psühholoogi esmane vastuvõtt on kliendiga tutvumiseks, probleemide kaardistamiseks ning usaldusliku kontakti loomiseks. Kui on saavutatud hea kontakt ning inimesel on valmidus teraapiaga alustamiseks lepitakse kokku järgnev tegevusplaan

Mis on korduv vastuvõtt?

Esimesel kohtumisel kaardistatud tegevusplaani järk-järguline elluviimine.

Mis on psühholoogi kaugvastuvõtt?

Kliendiga tutvumine, probleemide kaardistamine ning tegevusplaani koostamine veebi vahendusel. Vastuvõtu läbiviimiseks saadab psühholoog lingi, mille vahendusel kohtumine toimub.

Mis on kliendi nõustamine e-posti teel?

Kiiremate ja lihtsamate küsimuste korral saab psühholoogile kirjutada, et soovitud abi või edasised juhised tegutsemiseks saada.

Mis on tööpsühholoogi vastuvõtt?

Tööpsühholoogi konsulteeritakse eelkõige olukorras, kui tuntakse muret enda töövõime pärast või esineb teisi tööga seotud probleeme, mis raskendavad tööl toimimist. Esimesel kohtumisel luuakse kliendiga usalduslik suhe, kaardistatakse probleemid ning pannakse paika tegevuskava.

Mis on toitumisteraapia?

Igal inimese elu arenemise etapiI mängib toit suurt rolli. Tasakaalus ja mitmekülgne toitumine on tähtis psüühilise ja füüsilise tervise arenguks, närvi- ja teiste organsüsteemide õigeks funktsioneerimiseks. Toitumisteraapia on seejuures haigusi ennetav, ravi toetav ja tagasilangusi ennetav tegevus. Toitumisteraapia ajal ei diagnoosita haigusi ega ravita klienti. Teraapia lähtub Eesti kehtivatest toidu- ja toitumissoovitustest, mis on koostatud tõenduspõhiste materjalide alusel. Toitumisteraapia on keskendunud toitumise muutmisele ja sellega omakorda suunatud tervise ja heaolu toetamisele, haiguste ennetamisele ja parandamisele.

Mis on pere- ja paarinõustamine?

Paari- ja pereteraapias käsitletakse lähedaste inimeste vahelistes suhetes tekkinud probleeme.