Hea ettevõtja!

Vaimse tervise heaolu töökeskkonnas on suuresti Teie ettevõtte kätes ning meie saame selle kaardistamisel/hindamisel abiks olla.
Läheneme igale ettevõttele individuaalselt, lähtudes Teie vajadustest ning hetkeolukorrast. Meie abiga tõuseb inimeste teadlikkus vaimsest tervisest ning vajadusel oskavad nad ennast ise aidata ja märgata vaimse tervise probleeme oma lähedaste seas. Teie jaoks on see abistav meede tootlikkuse ja tulemuslikkuse suurendamiseks.

Meiega koostöös saab:

  • kaardistada küsitluse teel vaimse tervise olukorda töötajate seas;
  • tagada igale töötajale vajadusel kaks-kolm korda aastas psühholoogi külastuse;
  • põnevad ja mitmekülgsed loengud vaimse tervise teemadel. Loengu teemade puhul lähtume ettevõtte vajadustest ning töötajate soovidest;  
  • aitame ettevõttel välja töötada töötajate vajadustele vastava vaimse tervise toetamise strateegia. Kaasame selleks oma ala spetsialiste, ettevõtte juhtkonda ning töötajaid.

 

Kui soovite tõsta töötajate hulgas vaimse tervise teadlikkust, parendada eneseabi oskusi ning luua vaimset tervist toetavat töökeskkonda, peavad vastavad tegevused olema ettevõtte poolt planeeritud, järjepidevad ning mõõdetavad.

Vaimse Tervise Keskus on Teile abiks ja toetavaks koostööpartneriks kõikides nendes tegevustes!

 

Küsi kindlasti pakkumist või lisainformatsiooni!