Kes on psühhiaater?

Psühhiaater on arst, kes on lõpetanud arstiteaduskonna põhiväljaõppe ning seejärel psühhiaatria residentuuri (täiskasvanute psühhiaatria residentuur kestab 4 aastat ja lastepsühhiaatria vastavalt 5 aastat). Psühhiaatri ülesandeks on psüühikahäirete diagnoosimine vastavalt häire kliinilisele pildile, haigusloo andmetele ja erinevate uuringute tulemustele. Vastavalt häire sümptomitele ja diagnoosile määrab psühhiaater medikamentoosse ravi ja/või soovitab psühhoterapeutilist sekkumist. Psühhiaater teeb vajadusel koostööd teiste erialade arstidega ning vaimse tervise valdkonna spetsialistidega (nt kliiniline psühholoog, vaimse tervise õde). Psühhiaatriline ravi on kooskõlas rahvusvaheliste ravijuhistega.