Kes on psühhiaater?

Psühhiaater on arst, kes on lõpetanud arstiteaduskonna põhiväljaõppe ning seejärel psühhiaatria residentuuri (täiskasvanute psühhiaatria residentuur kestab 4 aastat ja lastepsühhiaatria vastavalt 5 aastat). Psühhiaatri ülesandeks on psüühikahäirete diagnoosimine vastavalt häire kliinilisele pildile, haigusloo andmetele ja erinevate uuringute tulemustele. Vastavalt häire sümptomitele ja diagnoosile määrab psühhiaater medikamentoosse ravi ja/või soovitab psühhoterapeutilist sekkumist. Psühhiaater teeb vajadusel koostööd teiste erialade arstidega ning vaimse tervise valdkonna spetsialistidega (nt kliiniline psühholoog, vaimse tervise õde). Psühhiaatriline ravi on kooskõlas rahvusvaheliste ravijuhistega.

Lembe Ermos

Psühhiaater

Mirjam Varik

Marina Cojocaru

Psühhiaater

Mis on psühhiaatri esmane vastuvõtt?

Psühhiaatri esmane vastuvõtt on kliendiga tutvumiseks, probleemide kaardistamiseks ning usaldusliku kontakti loomiseks. Kui on saavutatud hea kontakt ning inimesel on valmidus teraapiaga alustamiseks lepitakse kokku järgnev tegevusplaan.

Mis on psühhiaatri korduv vastuvõtt?

Esimesel kohtumisel kaardistatud tegevusplaani järk-järguline elluviimine.

Mis on psühhiaatri esmane kaugvastuvõtt?

Psühhiaatri esmane kaugvastuvõtt on kliendiga tutvumiseks, probleemide kaardistamiseks ning usaldusliku kontakti loomiseks. Kui on saavutatud hea kontakt ning inimesel on valmidus teraapiaga alustamiseks lepitakse kokku järgnev tegevusplaan. Kohtumine toimub interneti vahendusel

Mis on psühhiaatri esmane vastuvõtt ja relvaloa tõendi väljastamine?

Psühhiaatri esmane vastuvõtt, mille käigus hinnatakse relvaloa taotleja üldist vaimset seisundit.Tõend väljastatakse ainult juhul, kui ei jää kahtlust psüühikahäire esinemisele.