Ettepanekute ja kaebuste esitamise ning lahendamise kord

Meie jaoks on oluline pakkuda kvaliteetset teenust, mistõttu võtame igat ettepanekut ja kaebust väga tõsiselt ning anname endast parima, et lahendus oleks mõlemale osapoolele sobiv.

Ettepanekute ja kaebuste fikseerimisel ja lahendamisel jälgitakse konfidentsiaalsuse nõudeid.

 

Ettepaneku või kaebuse esitamine

1. Ettepaneku või kaebuse saab esitada paberkandjal Vaimse Tervise Keskusesse või e-posti teel aadressil info@vaimsetervisekeskus.ee. 

2. Ettepanek peab sisaldama ettepaneku esitaja nime, isikukoodi, telefoni numbrit, e-posti aadressi, kuupäeva, ettepaneku sisu ja võimalusel lahendit.

3. Kaebus peab sisaldama kaebuse esitaja nime, isikukoodi, telefoni numbrit, e-posti aadressi, kuupäeva, ettepaneku sisu ja soovitud lahendit.

 

Kliendil on võimalik pöörduda vajadusel järgmiste asutuste poole:

Sotsiaalministeeriumi juures töötav tervishoiuteenuse kvaliteedi ekspertkomisjon (aadress Suur-Ameerika 1, 10122 Tallinn, e-posti aadress info@sm.ee)

Eesti Haigekassa (aadress Lastekodu 48, Tallinn 10113, e-posti aadress info@haigekassa.ee)

Terviseamet (aadress Paldiski mnt 81, 10617 Tallinn, e-posti aadress kesk@terviseamet.ee)