Psühholoogiline nõustamine on mõeldud inimese toetamiseks elus ettetulevate raskuste korral. Vastuvõtul saab käsitleda pingeid ja keerulisi olukordi, mis tekitavad rahulolematust ja tugevaid negatiivseid emotsioone. Psühholoog aitab inimesel enda probleeme, mõtteid, hirme, soove ja tundeid paremini mõista ning neid sõnastada. Analüüsitakse tegureid, mis tekkinud olukorra kujunemiseni on viinud. Koos kliendiga otsitakse tekkinud olukorrale sobivaid lahendusi pidades silmas võimalikke raskusi, mis võivad esile kerkida ja tegureid, mis soodustavad probleemi püsima jäämist.

Psühholoogilise nõustamise juures on oluline kliendi ja psühholoogi koostöö – just nii on tulemus kõige tõhusam.

Sagedased põhjused, millega inimesed psühholoogi poole pöörduvad on stress, pinged, ärevus, erinevad sõltuvused, keskendumisraskused, unehäired, söömishäired, probleemid koolis, tööl, suhetes (nt. enesekehtestamise raskused) ja tervise halvenemine, mis on põhjustanud muutusi meeleolus ja üldises enesetundes. Samuti võib kimbutada inimest madal enesehinnang, motivatsiooni kadu, raskus tegevustega alustamisel ja/või nende planeerimisel, keerulised elusündmused nagu lähedase surm, paarisuhte purunemine, traumeeriv sündmus jms