Evelin Ilves-Lepp

Psühholoog
Olen omandanud psühholoogia magistrikraadiga võrdsustatud hariduse Tartu Ülikoolis. Täiendan end pidevalt, viimased koolitused on kognitiiv-käitumisteraapia, pereteraapia ja mindfullnessi teemadel. Töökogemust oman nii erapraksises, kus keskendusin peamiselt suhte- ja paarinõustamisele, rehabilitatsiooni vallas, kus tegelesin töötutega ning meditsiini valdkonnas, kus nõustan erinevate kergemate psüühika muredega inimesi. Keskendun täiskasvanutele ja noortele alates 14. eluaastast. Minu jaoks on oluline leida igale inimesele sobiv lähenemine ja hea kontakt.
Ennast hoian heas toonuses ja tasakaalus erinevate praktikatega nagu jooga ja shindo, 5-rütmi tants ning harrastusnäitlemine ja teatrikülastamine.
Tartu Ülikool
Eesti, inglise