Merilin Priilinn-Türk

Psühholoog

Olen magistriõpingute viimasel aastal Tallinnas spetsialiseerumisega üldsuunale: nõustamine ja kliiniline psühholoogia. Põhinen oma töös erinevate teraapiate lähenemistele: 1) lahenduskeskne lühiteraapia; 2) kognitiiv-käitumisteraapia (KKT); 3) süsteemne pereteraapia; 4) emotsioonile fokuseeritud teraapia. Iga inimene on erinev ja ei ole olemas üht ainuõiget lähenemist. Proovin leida koostöös Sinuga Sinu jaoks parimad võimalused soovitud eesmärkide saavutamiseks kombineerides erinevate lähenemiste elemente ühtseks tervikuks. Viin läbi hindamisi ja sekkumisi.

Ootan Sind enda juurde, kui oled 16-18 aastane noor!

Lähemalt minust. Tasakaal ükskõik milles on minu jaoks oluline, nt argipäeva tööelu väljakutsetele on vaja vastukaaluks stabiilsust, rutiinile tasakaaluks spontaansust ja tegutsemisele tasakaaluks vahepeal lihtsalt “mitte-millegi-tegemist”. Juhindun ka enda vaba aja tegevuste valikul sellest, mis parasjagu sel hetkel mu hinge ja meelt täidab, laen ennast tihti: 1) lähedastega aega veetes; 2) looduse rüpes: rabas, metsas, mere ääres; 3) uusi tegevusi proovides, asukohtasid avastades ja kogemusi kogedes ning 4) kokates.

Suurim rahu tunne tekib aga ikkagi olles koos lähedastega, kvaliteetaega veetes kõige kallimatega. Samuti pean lugu reisimisest, erinevate maailmaköökide heast toidust ning harva peale suurt pingutust pean oluliseks ka lihtsalt “mitte-millegi-tegemist”, et päriselt puhata!

Kõige olulisemad väärtused minu jaoks elus on ühtpidi hästi lihtsad, aga samas teisalt võivad olla ka keerulised – siirus, ausus ja avatus. Nii on ka tööelus, et usalduslik side ja turvaline õhkkond oleks võimalik, saaks tekkida!

Tallinna Ülikool
Eesti

info@vaimsetervisekeskus.ee