Õilme Siimer

Psühholoog

Olen lõpetanud Tartu Ülikooli  pedagoogika/psühholoogia ja  Akadeemia Nordi psühholoog-nõustaja erialal.

Oman  psühholoogia ja pedagoogika erialal magistrikraadi, samas olen end pidevalt täiendanud, kuna pean väga oluliseks elukestvat õpet, et olla teadlik uutest suundadest antud valdkondades. Olen läbinud kognitiiv-käitumisteraapia baaskursuse ja motiveeriva lahenduskeskse lühiteraapia kursused.

Oman pikaajalist töökogemust pedagoogina ning psühholoogina haridusasutustes. Olen töötanud erivajadustega laste, noorukite ja täiskasvanute nõustajana ning  tugisüsteemi töö korraldajana.

Oma töös olen pidanud oluliseks usaldussuhte ehk hea kontakti saavutamist  kliendiga. Töös kasutan loovteraapiat ja ka metafoorseid kaarte.

Olen orienteeritud abivajavate laste, noorukite ja nende vanemate toetamisele, nõustamisele ja aitamisele.

Olen empaatiline, tasakaalukas, abivalmis ja positiivne inimene.

Olulised on minu elus lähedased, naudin  loodust ja reisimist.

Tartu Ülikool
Eesti, vene