Janika Kersten

Psühholoog

Olen on lõpetanud Tallinna Pedagoogikaülikooli psühholoogia ja sotsiaalpedagoogika eriala. Oman magistrikraadile vastavat haridust ja psühholoog-nõustaja kutsetunnistust. Olen läbinud kognitiiv-käitumisteraapia baaskursuse, motiveeriva intervjueerimise ja lahenduskeskse lühiteraapia kursused. Töökogemust oman nii laste kui täiskasvanute nõustamisel, olles töötanud psühholoogina koolis, vanglas, õppe- ja karjäärinõustamiskeskuses, sõltuvusravi ja rehabilitatsioonikeskustes, haiglas. Oma töös pean oluliseks aidata inimesel mõista endaga toimuvat ja parandada oskusi raskustega toimetulekuks.

Tallinna Pedagoogikaülikool
Eesti